Priser

Hvad koster wraphø?

Vi er ikke de billigste på markedet og har ingen ambitioner om at være det. Det er der en god grund til.

Langt det meste grovfoder til heste bliver dyrket på sekundajord i Danmark. Det vil sige marker, der ikke er velegent til produktion af korn og andre traditionelle landbrugs afgrøder. Det kan være våde enge, mosejord eller andet meget ringe jord. Det giver landmanden en ekstra indtjeningsmulighed, på jord der ellers ikke ville kunne betale sig at dyrke.

Vi dyrker på god, tør landbrugsjord, der er rig på mineraler og mikronæringsstoffer. Det betyder et langt bedre, renere og mere ensartet produkt. Vores produkter er af høj kvalitet og derfor afspejler priserne dette.

Prisliste 2023

Grovfoder

Wraphø i småballer 4.85 dkk / kg 

Wraphø i minibig 3.00 dkk / kg 

Hø i småballer 4.00 dkk / kg

Hø i minibig 3.00 dkk / kg

Vårbyghalm i småballer 2.5 dkk / kg

Vårbyghalm i minibig 2.00 dkk / kg

Priser incl. Moms

Levering

Vores produkter leveres på tilbud -se mere her


Maskinstation

Markarbejde med traktor 500-800 kr./time.

Udmugning af løsdrift med minilæsser 500 kr./time.

Karle arbejde uden maskiner (Multiservice) 400 kr/time.

Rabat ved større ordre.

Priser excl. moms.

Guiden til køb af wraphø. 6 ting du bør vide inden du handler

Guiden her, gør dig som køber, i stand til at vurdere om prisen er fair eller om du skal lede videre.

Når du vurdere priser på wraphø og hø, er der flere ting du bør tage hensyn til. Det kan være meget svært som køber, at gennemskue, hvad man betaler for, da produktet er pakket ind. Derudover er der en masse andre forhold, som har stor betydning for dig som køber.

Gør et godt køb og læs med om:

  • Wrapplastik
  • Garanti på wraphø
  • Ansvarsforsikring
  • Analyser på grovfoder
  • Vægten på wrap og hø
  • Græsblandinger til hestefoder

Hvor mange lag plastik på wraphø

Ved wraphø ligger meget af udgiften til plastikken og den tid det tager at wrappe. Jo mindre plastik du bruger, jo hurtigere går det og jo billigere bliver det. Du bør derfor undersøge hvor mange lag, hvilken tykkelse og kvalitet, der er blevet brugt. Det er en stor udgift og din maskinstation ved det helt sikkert. Du kan selv tælle lagene ved at skære et lille stykke plastik fra og skille lagene fra hinanden.

Garanti og pris

At købe miniwrap eller hø uden garanti kan hurtigt blive en dyr fornøjelse. Der vil altid være et lille spild, men det er ikke sjovt, hvis det er alt for stort. Den reelle pris på wraphøet vil blive meget høj. Derfor skal du altid sørge for som minimum, at lave en aftale med sælger omkring dårlige baller. Det har de fleste forståelse for, i hvert fald hvis den laves inden problemerne opstår.

Wraphø og ansvarforsikring

Hvis man sælger foder til heste skal man have en ansvarforsikring. Det sker desværre at heste fodres med dårlig eller giftigt wraphø. Hestene bliver syge og kan i værste fald dø af det. Det er op til sælger at forsikre sig tilstrækkeligt. Du som køber er ikke dækket ind i forhold til dyrlægeregninger eller tab af hesten hvis dette skyldes giftigt foder. Derfor skal du kræve at din leverandør er produktansvarsforsikret.

Analyse på wraphø

At tage analyser på wraphø eller hø er nemt, men det koster lidt og tager tid. Hvis din hest ikke er en problem hest, kan du godt bruge grovfoder uden analyse. Problemet er at du reelt ikke ved, hvad du fodrer med. Du må derfor hen af vejen vurdere om foderrationen er passende. Det er altid en fordel at kende græsblandingen, men det er ikke nogen garanti for om wrappen er velegnet til hestefoder. Selv på hestegræsblandinger er der stor variation i indholdet af f.eks. fruktan.

Hvis sælger fortæller dig, at grovfoderanalyser ikke er troværdige, er det ofte fordi det koster penge og måske ved de allerede at produktet ikke vil klare sig godt i en analyse.

Analyser af hø og wraphø skal udtages på den rigtige måde for at være retvisende. Man kan ikke nøjes med at tage en prøve fra en enkelt balle eller et sted på marken. Det er derfor svært som køber at lave præcise analyser inden man køber et parti.

Vægten på wraphø

Måske kender du spørgsmålet, hvad vejer mest- et kilo bly eller et kilo fjer? Ja, de vejer jo som bekendt lige meget, men de fylder ikke det samme. Det samme princip gør sig gældende ved wraphø. Meget fint græs, der er høstet tidligt og som er wrappet fugtigt vil betyde tunge wrapballer. Tørt græs der er høstet sent med grov stuktur vil betyde lettere wrapballer. Udgiften for maskinstationen er stort set den samme, uanset vandindindholdet.

Som hesteejer bør du prioritere indholdet af wrapballen og ikke vægten. Du vil gerne have wraphø der er velegnet til heste. Det vil have højere kilopris end wraphø til kvæg. Når du vurdere mængde bør du derfor gå efter størrelsen på wrapballerne.

Hvilken græsblanding er der brugt til wraphøet

Der er stor forskel på græssorter og deres indhold af fruktan, protein osv. Du bør altid gå efter grovfoder, der lavet på hestegræsblandinger. Hvis man dyrker græs på landbrugsjord, skal marken omlægges jævnligt. Det koster i etablering og græsfrø, men det betyder også, at marken ikke kun består af få græssorter. Derudover mindsker det risikoen for giftige planter.

Hvad koster hø

Hø er modsat wraphø billigere at producere. Bindegarnet koster ikke meget og derudover er der udgiften til diesel. Du skal vurdere prisen udfra hvilket græs, der er blevet brugt og hvordan høet er lavet. Den store udgift til produktionen ligger i alt arbejdet med hjemkørsel, stabling og opbevaring af høet. Du kan derfor ofte få gode rabatter, hvis du selv står for den del af produktionen.

At vurdere prisen på hø ved vægt, giver god mening modsat wraphø. Hø er altid meget tørt og svinger kun ganske få procent i tørstof. Hø må ikke have en lavere tørstofsprocent end 85%. Er der mere fugt i det, vil det brænde sammen og være værdiløst.